רשימת קיצורי מקלדת

1892

בחודש אוגוסט 1892 הסתימה בניית היקב.