רשימת קיצורי מקלדת

1886

החלו נטיעות עצי נוי ב"גן טיול" במרכז המושבה .
במרכזו של הגן נבנתה בריכת דגי נוי. 

המבצע היה הגנן דיגור, פקיד הברון.

גן טיול שימש לאורך כל השנים כמקום טיול, בילוי משפחתי, 

ולתלמידי גן הילדים ובית הספר העממי.