רשימת קיצורי מקלדת

1885


הוקם ה"ערבאייטאר-שולה" בית ספר להכשרת  צעירים יהודים לעבודת האדמה.

במשך השנים הבניין שימש בו זמנית ל:בית הכנסת של הספרדים ,מועדון מכבי, לישכת העבודה,ודירת מגורים . לאחר שנים הבניין נהרס ונבנו בו חנויות שונות ובית קולנוע קייצי.