רשימת קיצורי מקלדת

1889


בבית העלמין בדרום המושבה החלו לקבור את הנפטרים  ביניהם ילדים ותינוקות שנפטרו מהקדחת. 
בקברים רבים נמחקו שמות הנקברים מפגעי הזמן. 
במשך השנים הורחב בית העלמין.