מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1882


אדמות זמארין והסביבה נרכשו על סמך עדות ה"מרגלים" (משה קורלנד ומרדכי קליסטר) 
שנשלחו לתור את הארץ והתרשמו מעצי הזיתים והחרובים.