רשימת קיצורי מקלדת

1883

אספקת המים לתושבים נעשתה ע"י חביות מים מהמעיינות .

מעין נוסף בדרום המושבה, ביר ג'אדר, לא שימש למי שתיה.