רשימת קיצורי מקלדת

1884

העצים הגיעו לטנטורה והצעירים שמרו בימים ובלילות מפני גנבים.