רשימת קיצורי מקלדת

1885

המוכתר הראשון היה מרדכי קרניאל ולאחריו מונו

מוכתרים נוספים:

מרדכי קרניאל

יחזקאל הורנשטיין

אברהם יוסף אפשטיין (היה לאחר מכן שוב...)

ישראל יהודה ניידרמן

מרדכי קרניאל (שוב)

ינקו אפשטיין מזכיר בזכרונותיו שני מוכתרים נוספים:

מתתיהו תמשס ויצחק קופמן. 

המוכתרים כיהנו עד שנת 1920.