רשימת קיצורי מקלדת

1886

וורמסר, פקיד הברון הקים וועדים במושבה בשם "בני איש אחד".

האחד השגיח על ענייני הציבור והשני הופקד על השמירה.