רשימת קיצורי מקלדת

1889

מבנה גן הילדים שכן במבנה הצמוד לבית פיק"א ברחוב הנדיב, מול גן טיול.

שימש כגן ילדים במשך שנים ארוכות, לימים נהרס המבנה ובמקומו הוקם מבנה "בזק".