רשימת קיצורי מקלדת

1899

בחודש אוגוסט הגיע למושבה נציג חברת יק"א והודיע על השינויים העתידיים בניהול, בתמיכה ובהתנהלות החיים במושבה.

הוקמה קומונת הענבים.