רשימת קיצורי מקלדת

1900

מבדיקת חילוקי הדעות והמצב במושבה, כתב את "על פרשת דרכים" מה שעורר חילוקי דעות נוספים.

בנוסף, בהשראת הביקור , כתב את "לא זו הדרך".