רשימת קיצורי מקלדת

1901

חילוקי הדעות עם יק"א הלכו והתגברו , משפחות וצעירים רבים עזבו 

את המושבה. 

המשפחות שנשארו, נטעו שורשים , והקימו דור בנים בונים.