רשימת קיצורי מקלדת

1903

בזכרון יעקב באוגוסט 1903, התכנסו אנשי החינוך, המורים לאיגוד מקצועי,

אשר לימים הפך ל"הסתדרות המורים".

במסגרת הדיונים, היתה זו הפעם הראשונה שבה ניתנה זכות בחירה לנשים!