רשימת קיצורי מקלדת

1920

בית המשפט שכן במבנה של מלון גרף.