רשימת קיצורי מקלדת

1906

הוקמה אגודה לאשראי, הראשונה בארץ ישראל שנקראה "קופת הלוואה וחיסכון זכרון יעקב".