רשימת קיצורי מקלדת

1908

בין הפועלים היו דוד רמז ודוד בן גוריון.