רשימת קיצורי מקלדת

1892

האגודה תמכה בעולים לעיר הקודש בשלושת הרגלים.