פתיחת תפריט ניידים

1918

מתוך זכרונותיו של יעקב (ינקו) אפשטיין.