רשימת קיצורי מקלדת

1951

לימים שונה שמה לשכונת "נווה שרת".