פתיחת תפריט ניידים

1927

מזכרון יעקב נשלחה עזרה ליהודי ירושלים