מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1927

מזכרון יעקב נשלחה עזרה ליהודי ירושלים