רשימת קיצורי מקלדת

1962

שנה זו זכתה לכינוי "שנת הראשונים" ובמסגרתה נערכו ארועים שונים ומגוונים.