רשימת קיצורי מקלדת

1971

בחטיבה למדו תלמידי זכרון יעקב ובנימינה.