פתיחת תפריט ניידים

1979

האגף לתרבות ואומנויות במשרד החינוך קיים בבית לנגה,

כנס הכרה בתרבות הראשונים.