מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

2002

משפחת פויזנר, בני הדור הרביעי 

הקימו יקב בוטיק בשם יקב פויזנר.