רשימת קיצורי מקלדת

2002

משפחת פויזנר, בני הדור הרביעי 

הקימו יקב בוטיק בשם יקב פויזנר.