רשימת קיצורי מקלדת

1953

בתקופת הצנע, דר' רפפורט, ראש המועצה, מקפיד על הגיינה ובריאות הציבור.