רשימת קיצורי מקלדת

2018

לאחר כחצי שנה של שיפוצים,

נחנך חדר ההפעלה לשעת חרום במרתף בניין המועצה המקומית.

13.9.2018.

צילמה: לירון גורפינקל.