רשימת קיצורי מקלדת

1939

הפגנות כנגד הספר הלבן נערכו בכל רחבי הארץ וגם בזכרון יעקב