רשימת קיצורי מקלדת

1903

10 איכרים מזכרון יעקב ובת שלמה עולים על הקרקע כדי לתפוס אותה, שלא תיחשב "מחלול".

בשנת 1903,

מתיישבי הקבע נשלחים מזכרון יעקב לעתלית.