רשימת קיצורי מקלדת

1933

"עליית הייקים" לארץ ישראל ולזכרון יעקב נמשכת לאורך שנות ה-30. מתקופת עליית הנאצים לשלטון בגרמניה.