רשימת קיצורי מקלדת

1990

קניון רחמני ע"ש עליזה ואברהם רחמני ז"ל,

הקניון נבנה, לאחר שנהרס המבנה ששימש בעבר כבית הפקידות הראשון.