רשימת קיצורי מקלדת

2017

 בתאריך 1/11/2017, נכנסו לפעילות 3 רכבי סיירת הביטחון החדשים.