רשימת קיצורי מקלדת

1985

על גג בנק לאומי והחנויות  (שנבנה על שטח הארבעייטר שוללה שנהרס),

הוקם קולנוע הקיץ ע"י בני משפחת בונשטיין.

פעל זמן קצר.