רשימת קיצורי מקלדת

1980

ביוזמת מועדון רוטרי, הוחלט להעניק , בכל שנה, את אות "איש השנה",

לתושב המושבה על תרומתו והתנדבותו למען הציבור והקהילה.

מסמך זה, מתוך סיכום פעילות רוטרי מאז הקמתו ב-1955 ושנים רבות לאחר מכן. 

לימים, הוקם פרויקט "יקיר זכרון יעקב" בהשראת "איש השנה".