רשימת קיצורי מקלדת

1888

בתמונות ניתן לראות את עגלת החציר, פרות ועיזים ברחובות, חוזרות מיום עבודה בשדות,

כל אחת לרפת שלה, חצר חקלאית של משפחת הלפרין.