רשימת קיצורי מקלדת

1882

"המרגלים" היו: מרדכי קליסטר ומשה קורלנד.

הטמפלרים הזהירו את המתיישבים מפני אדמת טרשים וביצה.

האדמות נרכשו ונרשמו על שם: יצחק לייבל.