רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית

פרוטוקולים מ- 1950
תיקים לפי מחלקות מ- 1948
הועד החקלאי:
פרוטוקולים –בארכיון בשלב זה רק חלק מספרי הפרוטוקולים של הועד.
תיקי התכתבויות-
 
בארכיון תיקים משנות העשרים. בתקופה של ועד המושבה, כלומר עד קום המדינה הועד החקלאי התנהל במקביל לוועד המושבה. כיון שרוב התושבים היו חקלאים או התפרנסו מנתינת שרות לחקלאים או שעבדו ביקב, כל התנהלות התושב עברה גם דרך הועד החקלאי וכך יש לנו בתיקים אלה מידע רב על התושבים, כולל רשימות שמיות במגוון נושאים.