רשימת קיצורי מקלדת

מוסדות ואגודות

חברת הכנסת אורחים

בית כנסת אוהל יעקב

גמילות חסדים ע"ש מיכאל וניטה לנגה

אגודת הכורמים

לשכת בני ברית ובנות ברית

סניף המפלגה הליברלית

(רשימה חלקית)