מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ועדת היגוי לגיל הרך

לא מחכים: זכרון יעקב שמה את הגיל הרך במרכז

הורות, הכשרה, מוגנות ורצף חינוכי אלה הנושאים שיקודמו בזכרון יעקב במסגרת שותפות בין המועצה והתושבים

בימים בהם המדינה גועשת בנושא היעדר הפיקוח והמוגנות על המסגרות לגיל הרך, המועצה המקומית זכרון יעקב החלה בתהליך של בניית שותפות בין התושבים, הרשות ובעלי הגנים הפרטיים במטרה לספק פתרון עבור התקופה הקריטית מבחינה התפתחותית בחייו של כל ילד, גילאי לידה עד שש.

כחלק מהתהליך, התקיימה בחודש יולי 2019 פגישה ראשונה במתכונת של "שולחן עגול", שמטרתו לקדם שיח שוויוני של בעלי העניין בתחום.

ראש המועצה, זיו דשא, הדגיש בדבריו כי: "כחלק מתפיסת הרצף החינוכי היישובי, גילאי לידה עד שלוש הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך של המושבה, לכן החלטתי להציב תחום חשוב הזה בסדר-היום היישובי. בתקציב 2019 הגדרנו סעיף תקציבי ייעודי לתחום ואני אפעל להגדיל אותו בשנת 2020."

את השולחן העגול יזמה חברת המועצה ומחזיקת תיק הגיל הרך במועצה המקומית, הגב' משכית לאופר בשיתוף עם אייל מישה, הורה פעיל בזכרון יעקב והיה בין ההורים שקידמו את נושא החקיקה בכנסת כחלק משדולת ההורים. 

חברת המועצה משכית לאופר אמרה בנושא כי: "קרה פה משהו מיוחד, שראש הרשות ונבחרי ציבור, מועצה מחלקת החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים, עמותת זמארין, גופים נוספים, הורים ונציגי גנים פרטיים נפגשו וסימנו את מה שנתפס כחשוב. הידע יושב במרחב שבין הקהילה לבין בעלי המקצוע כאשר המטרה היא שכל אחד יביא משהו לשולחן וביחד ליצור שלם ששווה יותר מסך כל חלקיו, שלם ששייך לכל התושבים. זה הרעיון של השולחן העגול, כל בעלי העניין נמצאים בתוך השיח וביחד רוצים להגיע להסכמות במה אנחנו רוצים לטפל ואיך אנחנו עושים את זה."

במפגש ראשון של "שולחן עגול לגיל הרך". התחלקו המשתתפים לקבוצות עבודה כאשר כל אחת מהן עוסקת באחד מארבעת הנושאים שהוחלט להתמקד בהם, הורות, הכשרה, רצץ חינוכי ומוגנות אשר הוחלט להעמיד נושא זה בעדיפות ראשונה לטיפול וזאת בטווח הזמן המיידי.