רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

אני מאמין חינוכי

הילד הוא אדם. צריך לכבד את האדם הטוב והרע כאחד. אם תכבד את הילד הטוב, תתחיל בסופו של דבר, לאהוב גם את הילד הרע.

איך קורה הדבר? אין אני יודע זה בא מאליו. אין הסבר לכך, ילד אחד – עולם גדול ורחב. שני ילדים – שלושה עולמות: שלושה ילדים הם לא רק אחד ועוד אחד.

נוסף לשלושה – ראשון ושני יחד, שני ושלישי יחד ונוסף עליהם עולמם של כולם יחד.

והרי לך שבעה עולמות – אי רצון, ידידות, ריב, שמחה ועצב. צא וחשוב כמה עולמות גנוזים בעשרה, עשרים, שלושים ילד, עולמות רבים וקשים. לבדך, בלי עזרת הילדים, לא תכיר עולמות אלה ואז מלאכת החינוך שלך לא תצליח"

מתוך כללי החינוך", דת הילד, קורצ'אק

אני מאחלת לכולנו שנה פורייה ומוצלחת, שנה של שיתוף פעולה, שנה של עניין, הבנה ושמחה.
ד"ר מרים פאנויאן