רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

שנת 2020

גב' נעמי צוקרמן

גב' לילי אלשטיין

גב' לאה שרון

גב' חמוטל בן זאב

גב' מיכל ערד

גב' תמר ומר רפי טיילור

מר יעקב (קולה) סמסונוב

גב' אתי דלויה

גב' מרגלית ברודפלד (מרגה)