רשימת קיצורי מקלדת

מטרות ויעדים

1.      שקיפות ורתימת התושבים במושבה לפרויקטים בשכונות.
2.      יצירת נאמני תפעול בשכונות-איש קשר בין המועצה לתושבי השכונה.
3.      סיירת ניקיון משותפת עם התושבים בתיאום, יום תפעול בשכונה, "מרימים את השכונה" כל עובדי המועצה הרלוונטים עם כלל המשאבים .
4.      שיתוף הנוער הצעיר בפעילויות תפעול שונות לשיפור פני העיר ע"י מתן אמצעים וביצוע ע"י הנוער .
5.      הוספת פינות שהיה בשכונות בנקודות תצפית, מנוחה הכולל ספסלי עץ, גינון חדש, הצללה, צביעה מחדש, שילוט.
6.      סימון פחי אשפה בשכונות כולל תוכנית רכש והחלפה של פחים ישנים כולל עיגון הפחים.
7.      בחינת הצורך והשימוש הנכון בעמדות המחזור הקיימות בשכונות.
8.      שדרוג גני המשחקים ברחבי המועצה ע"י ספק מומחה לנושא.
9.      הוספת שילוט חדש בשכונות להנחיה, הסבר.
10.      תיקון / החלפת תאורה ישנה
11.      שקיפות ורתימת התושבים במושבה לפרויקטים בשכונות.
12.      יצירת נאמני תפעול בשכונות-איש קשר בין המועצה לתושבי השכונה.
13.      סיירת ניקיון משותפת עם התושבים בתיאום, יום תפעול בשכונה, "מרימים את השכונה" כל עובדי המועצה הרלוונטים עם כלל המשאבים .
14.      שיתוף הנוער הצעיר בפעילויות תפעול שונות לשיפור פני העיר ע"י מתן אמצעים וביצוע ע"י הנוער .
15.      הוספת פינות שהיה בשכונות בנקודות תצפית, מנוחה הכולל ספסלי עץ, גינון חדש, הצללה, צביעה מחדש, שילוט.
16.      סימון פחי אשפה בשכונות כולל תוכנית רכש והחלפה של פחים ישנים כולל עיגון הפחים.
17.      בחינת הצורך והשימוש הנכון בעמדות המחזור הקיימות בשכונות.
18.      שדרוג גני המשחקים ברחבי המועצה ע"י ספק מומחה לנושא.
19.      הוספת שילוט חדש בשכונות להנחיה, הסבר.
20.      תיקון / החלפת תאורה ישנה