רשימת קיצורי מקלדת

טיאוט וניקיון

עדכון מועדי פינוי אשפה רטובה:

יום א': זבוטינסקי, הגורן המייסדים, הרצל, הכובשים, החלוצים,שמורה צפון, השמורה, נווה הברון.

יום ב': שכונת יעקב, מרכז המושבה, פינלס, וילות בחורש, גבעת עדן.

יום ג': רמז, נווה שרת, חלומות, רמת צבי, מול היקב.

יום א': זבוטינסקי, הגורן המייסדים, הרצל, הכובשים, החלוצים,שמורה צפון, השמורה, נווה הברון.

יום ב': שכונת יעקב, מרכז המושבה, פינלס, וילות בחורש, גבעת עדן.

יום ג': רמז, נווה שרת, חלומות, רמת צבי, מול היקב.

יום ה': זבוטינסקי, גורן, מייסדים, הרצל, מרכז המושבה, שכונת יעקב, הכובשים חלוצים, השמורה שמורה צפון, נווה הברון.

יום ו': רמז, נווה שרת, חלומות, רמת צבי, מול היקב, פינלס, וילות בחורש, גבעת עדן.