רשימת קיצורי מקלדת

מיזמים קהילתיים בתחום הגינון והטבע העירוני

מחלקת איכות הסביבה וקיימות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינה אתכם התושבים, להציע מיזמים ליצירת מרחב קהילתי מזמין בתחום הגינון והטבע העירוני.

לצורך בחירת המיזמים תכונס ועדה מקצועית אשר תבחר 3 הצעות זוכות שיצאו לפועל במהלך 2020-2021. תאריך הגשה אחרון ב-31.8.20.

פרטים להגשה בטופס המצורף: https://forms.gle/1j4cKpQD5cSumaWd6


לשאלות, עדי ברזון, רכזת חינוך סביבתי: 054-7588685; adiberson71@gmail.com