רשימת קיצורי מקלדת

1971

בכניסה הדרומית דאז למושבה. 
על הקרקע שהיתה בעבר הגורן ההיסטורית.

1971