רשימת קיצורי מקלדת

1968

המתכנן והארכיטקט יעקב רכטר,  קיבל את פרס ישראל לאדריכלות  עבור התכנון של בניין מבטחים. 

דואר ישראל הפיק בול דואר מיוחד לכבוד האירוע.

כעבור שנים נמכר בית ההבראה והוקם מלון "אלמא". 

 

1968