רשימת קיצורי מקלדת

1966

לאחר שבית הספר שכן במבנה בית הפקידות (מוזיאון העליה הראשונה היום),

 הוא עבר לבניין החדש ברחוב המייסדים, שנבנה לאחר שנהרס מבנה בית החולים,

בנוסף, במקום הוקם גל-עד המציין את בית החולים. 

 

1966