רשימת קיצורי מקלדת

1963

בתאריך 13/8/1963 התקיימו חגיגות שנת הראשונים לרגל יובל להתאחדות האיכרים בהשתתפות הנשיא זלמן שזר

1963