רשימת קיצורי מקלדת

1963

נרכש בית הארחה "בית צרפתה", 

התחלת הגעת חברי הקהילה הגרמנית למושבה  ע"י אמה ברגר.


1963