רשימת קיצורי מקלדת

1961

נפתחת פעילות בענפי ספורט שונים ובהם ספורט חדש וייחודי: גלגלי הענק. 1961